ไทยแลนด์
Saturday 24th of August 2019
  733
  0
  0

กดขี่ตัวเอง!?

กดขี่ตัวเอง!?

นักศึกษาและนักการศาสนาต้องได้รับการขัดเกลา
หากนักศึกษาหรือนักเรียนศาสนาคนใดก็ตามไม่คิดจะประดับประดาจิตใจของตนเองด้วยจริยธรรมจากพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่มการศึกษา คนๆนี้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันศาสนาก็ตาม ย่อมจะเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมเสียและฟิตนะฮ์ในอนาคตอย่างแน่นอน เนื่องจากเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับสัจธรรมอย่างเด็ดขาด

..หากใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับจริยธรรมแห่งอัลลอฮ์ เขาจะทึกทักเอาว่าความเชื่อผิดๆของตัวเองนั่นคือศาสนา และจะยืนกรานบนความเชื่อผิดๆนั้น

..ทั้งๆที่ความยุติธรรมและการกดขี่เป็นหัวข้อพื้นฐานในวิชาอัคล้าก(จริยศาสตร์) ทว่าในแง่ของภาพลักษณ์ภายนอก(ที่จะสามารถชี้ชัดว่าสิ่งใดคือความยุติธรรมและสิ่งใดคือการกดขี่)นั้น กลับเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและละเอียดอ่อนมากในมุมมองของจริยศาสตร์ เราจะนิยามการกดขี่และความยุติธรรมอย่างไร? การที่เรากดขี่ตัวเราเอง หมายความว่าอย่างไร?

การกดขี่ตนเองคืออะไร?
...การกดขี่เบียดเบียนก็คือ การที่คนๆหนึ่งก้าวล่วงขอบเขตของตน และละเมิดขอบเขตของผู้อื่น หากนี่คือคำนิยามของการเบียดเบียน แล้วสำหรับการกดขี่เบียดเบียนตนเอง จะอธิบายอย่างไร? ตัวเรามีสองคนกระนั้นหรือ?

อัลลอฮ์ทรงอธิบายว่า เพราะตาของสูเจ้ามิไช่กรรมสิทธิของสูเจ้า ที่สูเจ้าจะมองทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามใจปรารถนา หูของสูเจ้ามิไช่กรรมสิทธิของสูเจ้า ที่จะฟังทุกเสียงได้ตามที่ต้องการ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนเป็นสิ่งที่ข้าได้ฝากฝังไว้ให้อยู่ในการดูแลของสูเจ้าเท่านั้น ฉะนั้น ในเมื่อมนุษย์เราเป็นอะมีนุลลอฮ์(ผู้ดูแลกรรมสิทธิของอัลลอฮ์) หากเราเลือกที่จะก้าวสู่หนทางที่ผิด ย่อมหมายความว่าเราได้ละเมิดในกรรมสิทธิของพระองค์นั่นเอง

เราทุกคนมี "ฉัน" ภายนอก และ"ฉัน" ภายในด้วยกันทั้งสิ้น "ฉัน"ภายนอกนั้นเราย่อมเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว แต่"ฉัน"ภายในนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงฝากไว้ให้อยู่ในการดูแลของเรา มิไช่กรรมสิทธิของเรา

เมื่อพระองค์ทรงตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานว่า คนเหล่านี้กำลังกดขี่และละเมิดสิทธิของตัวพวกเขาเอง "ตัวตน"ในที่นี้ก็หมายถึง "ฉัน"ภายในนั่นเอง ซึ่งก็คือตัวตนเบื้องลึกที่แท้จริงของเรา เป็นฟิฏเราะฮ์(ธรรมชาติดั้งเดิมและจิตใต้สำนึก)ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้คอยเตือนและนำทางเรา และเรามีหน้าที่ต้องดูแลรักษาฟิฏเราะฮ์นี้ให้ดี หากเมื่อใดเราละเมิดฟิฏเราะฮ์และจิตใต้สำนึกที่นำพาสู่พระเจ้า เมื่อนั้นการกดขี่เกิดขึ้นแล้วอย่างแท้จริง และนี่คือความหมายของการที่เรากดขี่เบียดเบียนตัวของเราเอง"สรุปคำบรรยายวิชาอัคล้ากของอายะตุลลอฮ์ อัลอุซมา ญะวาดี ออโมลี ۱۴/۸/۸۸

แปลโดย บนีฮาริษ

  733
  0
  0
امتیاز شما به این مطلب ؟

latest article

      เป้าหมายและคุณค่าของการอิบาดะฮ์ ...
      พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ...
      เรื่องเล่าในกุรอาน ตอนที่ 1
      ...
      ปรัชญาฮัจญ์ ...
      ระทมเอ๋ย..เชลยศักดิ์
      อวัยวะที่ทำบาปมากที่สุด
      หยดหนึ่งจากดุอาอบูฮัมซะฮ์
      ดุอาประจำวันที่ 19 ...
      คนชั่วมั่งมี คนดีทุกข์เข็ญ!?

latest article

      เป้าหมายและคุณค่าของการอิบาดะฮ์ ...
      พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ...
      เรื่องเล่าในกุรอาน ตอนที่ 1
      ...
      ปรัชญาฮัจญ์ ...
      ระทมเอ๋ย..เชลยศักดิ์
      อวัยวะที่ทำบาปมากที่สุด
      หยดหนึ่งจากดุอาอบูฮัมซะฮ์
      ดุอาประจำวันที่ 19 ...
      คนชั่วมั่งมี คนดีทุกข์เข็ญ!?

 
user comment